عکس هنرمندان موسیقی ایرانی

 مسعود جاهد

مسعود جاهد 

بهنام قاسم خانی

بهنام قاسم خانی

مجید واصفی

استاد مجید واصفی 

ویدئو های هنرمندان و همکاران

1- نوازندگی دف – استاد فرزاد عندلیبی

2- ضبط تار ( صدای محیط اتاق فرمان ) ، نوازنده:  استاد مجید واصفی 

3- ضبط تار ( صدای فلت و اوریجینال ) نوازنده : استاد مجید واصفی 

4-ضبط تمبک ( صدای فلت و اوریجینال ) نوازنده : میلاد قلی زاده 

5-ضبط صدای ساز ” نی ” و مقایسه دو میکروفن Neumann TLM 49 و  Neumann KM184 ، نوازنده : استاد مسعود جاهد